Jesteś tutaj: StartSAKRAMENTY

(potrzebne dokumenty i dane) 

Chrzest

- akt urodzenia dziecka przy zgłaszaniu dziecka do chrztu

- dane rodziców chrzestnych: imiona i nazwiska, wiek, wyznanie, adres zamieszkania oraz zaświadczenie z parafii zamieszkania, że mogą być rodzicami chrzestnymi

- po zgłoszeniu dziecka do chrztu rodzice i chrzestni otrzymują karteczki do katechezy chrzcielnej i Spowiedzi św., które wypełnione przez księdza katechetę i spowiednika oddają z powrotem

 

Sakrament Małżeństwa

- świadectwo chrztu i Bierzmowania

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach stwierdzające brak okoliczności cywilnych uniemożliwiających zawarcie małżeństwa (ważne tylko 3 miesiące)

- zaświadczenia o udziale w naukach przedmałżeńskich oraz poradni rodzinnej

- w kancelarii parafialnej w umówionym terminie uczestniczą w badaniu kanonicznym i otrzymują karteczki do spowiedzi, do której przystępują bezpośrednio po ich otrzymaniu i drugi raz przed ślubem

- otrzymane zapowiedzi należy zanieść do innej parafii i po ich wygłoszeniu przynieść z powrotem

- narzeczeni uczestniczą w drugim spotkaniu przygotowującym do liturgii w umówionym terminie

 

 

POGRZEB KATOLICKI

- od razu po śmierci, należy powiadomić księdza o tym fakcie, by ustalić dzień i godzinę pogrzebu, jeszcze przed udaniem się do zakładu pogrzebowego

- przynosimy do kancelarii parafialnej akt zgonu (by można było pochować ciało)

- organistę załatwia ksiądz przyjmujący pogrzeb

- pół godziny przed pogrzebem należy przyjechać po księdza

 

Mamy być apostołami miłości Bożej i duchowego zmartwychwstania.

Bogdan Jański

Początek strony